Lacivert-logo-ve-Lacivert-mentorozelders-300x47 (1)
Talep Oluştur

Kullanım Koşulları ve Hizmet Sözleşmesi

İşbu Sözleşme, MENTOROZELDERS.COM Kullanıcıları için MENTOROZELDERS.COM hizmetlerinden yararlanma şartlarını açıklamaktadır. İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından çevrimiçi olarak kabul edilerek yürürlüğe girecek olup, Kullanıcı MENTOROZELDERS.COM kapsamındaki hizmetlerin(“Hizmet”) kullanımının işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.     TANIMLAR
İşbu MENTOROZELDERS.COM Kullanım Sözleşmesi’nde yer alan;
MENTOROZELDERS.COM: Nec Bilişim Teknolojileri A.Ş.’yi
KULLANICI:İşbu MENTOROZELDERS.COM Kullanım Koşulları’nı kabul etmek suretiyle MENTOROZELDERS.COM sitesinde form doldurarak talep oluşturan gerçek kişiyi,

      HİZMETLER: MENTOROZELDERS.COM bünyesinde sunulacak olan hizmetleri,

      KİŞİSEL VERİ: MENTOROZELDERS.COM üzerinden form doldurarak talep oluşturma amacıyla, Kullanıcı’dan alınan telefon numarası, e-posta adresi gibi kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgiyi,

      KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

      WEB SİTESİ/SİTE/MENTOROZELDERS.COM WEB SİTESİ: MENTOROZELDERS.COM hizmetleri ile bunlara ilişkin içeriklere ve diğer bildirimlere ulaşabilecekleri MENTOROZELDERS.COM’nin web sitesini ifade etmektedir.

Kullanıcı, MENTOROZELDERS.COM kapsamında belirlenen yöntemleri kullandığında, hizmeti alabilmesi için gerekli kişisel verileri, alışveriş bilgileri, websitesi sırasında elde edilen gezinme bilgileri, katıldıkları anketler, Kullanıcı’nın izin vermesi halinde konum verisi; Kullanıcı’ya özel içeriklerin, kampanyaların, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi için sistem gereği olarak MENTOROZELDERS.COM’ye aktarılmakta ve MENTOROZELDERS.COM tarafından işlenmektedir. Kullanıcı’nın, MENTOROZELDERS.COM üzerinden sunulan faydaları alabilmesi ve bu avantajlardan haberdar edilmesi için, kişisel verilerinin Tedarikçilerine aktarılması ve işlenmesi zorunludur. 

 

2.    SÖZLEŞME KONUSU, HİZMET TANIMI

2.1. Kullanıcılar ve MENTOROZELDERS.COM’A Eğitmen olarak kayıt olan kişiler (“Eğitmen” olarak anılacaktır.) çevrimiçi video ders (“video ders” olarak anılacaktır) gerçekleştirebileceklerdir.
2.2. MENTOROZELDERS.COM üzerinden Kullanıcı’lar ile eşleşerek video ders sunmak isteyen herkes Eğitmen olarak kayıt yapabilir. Eğitmen tarafından MENTOROZELDERS.COM üzerinden sunulan hizmet ücretli ise, bu açık ve net bir şekilde belirtilir.
2.3. Bir Kullanıcı ve Eğitmen arasında video ders gerçekleştirilmesi için anlaşıldığında, video ders için anlaşma doğrudan Kullanıcı ve Eğitmen arasında akdedilecektir. (“Eğitmen Sözleşmesi” olarak anılacaktır.)

2.4. MENTOROZELDERS.COM Kullanıcılar’ın websitesine gelecek form doldurup kayıt oluşturmasını sağlamakla ilgili hizmetler sunar ve Eğitim Sözleşmesi kapsamındaki sürece ilişkin destek hizmetleri verir. MENTOROZELDERS.COM, ödemeleri Eğitmenler adına ve hesabına kabul etme hakkına sahiptir. Ancak, MENTOROZELDERS.COM Kullanıcılar ve Eğitmenler arasında akdedilen Eğitmen Sözleşmesi’ne taraf olarak katılmayacaktır, işbu Kayıt Koşulları’nın hiçbir hükmü MENTOROZELDERS.COM’ın Eğitim Sözleşmesi’ne taraf olacağı şeklinde değerlendirilemez.
2.5. MENTOROZELDERS.COM, tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere video dersleri test etmek için ücretsiz deneme dersleri gibi başka hizmetler de sunabilir. Ancak MENTOROZELDERS.COM’ın bu hizmetleri sunma zorunluluğu yoktur. Kullanım koşullarının işbu hükmü MENTOROZELDERS.COM’in bu ek hizmetleri sunma zorunluluğu bulunduğu veya işbu hükmün Kullanıcılar veya Eğitmenler’e bu hizmetleri talep etme hakkı verdiği şeklinde yorumlanamaz.

3.    PAKET OLARAK ALINAN VİDEO DERSLER HAKKINDA EĞİTMEN SÖZLEŞMESİ

3.1. Eğitmen Sözleşmeleri, Kayıt Koşulları’ndaki ilgili hükümler dikkate alınarak Kullanıcı ve Eğitmen arasında akdedilir.
3.2. Kullanıcı, MENTOROZELDERS.COM’dan özel video ders almak için paket satın alarak Eğitmen’le bir Eğitmen Sözleşmesi akdedebilir. Bu paket içerisindeki yapılan ders ödemelerinin Eğitmen’e aktarılması süreci MENTOROZELDERS.COM tarafından yönetilmektedir. Ders paketinde yer alan kredilerin anlaşılan süre içinde bitirilmemesi halinde bu paket içerisindeki ders kredilerin kullanım süresinin geçmiş olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

3.3 Kullanıcı veya kanuni temsilcisi paket almaya karar vermesi ve bildirmesi durumunda Kullanıcının seçtiği paketle uyumlu ödeme linki bilgilendirici bir mesaj ile Kullanıcı’ya iletilir. Seçilen paket ile alakalı bilgiler Kullanıcı’nın ödemesini yaptığı günün değişmesi ya da talebinin değişmesinden dolayı ertelenmesi durumunda ödemenin yapılmasının ardından güncellenerek Kullanıcı’ya iletişim kanallarından biri ile(Whatsapp, Mail, Facebook, Websitesi, Telefon, SMS vb.) iletilir. Kullanıcının satın alımı gerçekleştirmesinin ardından tarafına bir onay mesajı gönderilir.
3.4. Eğitmen Sözleşmesi’ni akdetmeden önce Kullanıcı tüm bilgileri tekrar kontrol etme ve gerekirse değiştirme imkanına sahiptir.
3.5. MENTOROZELDERS.COM, üçüncü kişi ödeme hizmeti sağlayıcıları ile çalışmaktadır. Kullanıcı ilgili hizmet sağlayıcıları üzerinden kredi kartı ile ödeme yapabilir. Böylece Kullanıcı, ilgili Eğitmen’den video ders almak için gereken krediyi satın almış olur.

4.    VİDEO DERS, OTOMATİK UZATMA

4.1. Eğitmen Sözleşmeleri çeşitli ders paketleri şeklinde oluşturulabilir, bu durumda Kullanıcı bu dersleri belirlenen zaman aralığında kullanmalıdır. Paket türlerinin fiyatları, video ders birim sayısına ve birimlerin kullanılabileceği zaman aralığının genişliğine göre değişkenlik gösterir.
4.2. Güncel fiyatlar MENTOROZELDERS.COM’da duyurulur. MENTOROZELDERS.COM fiyatları her zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Birim/Paket fiyatlarındaki değişiklikler, yalnızca bu değişikliklerden sonra yapılan alışverişlerde geçerli olur.
4.3. Video dersler için alınan kredilerin ödemesi (bir kısmı veya tamamı) önceden ve/veya aylık taksitler halinde, seçilen ödeme sağlayıcısı aracılığıyla yapılır. İşlem AppStore üzerinden yapıldıysa Kullanıcı’nın iTunes hesabından onay geldikten sonra ödeme işleme alınır.
4.4. Özel video derslerinin yanında, Eğitmenler’in MENTOROZELDERS.COM’da ücretli veya ücretsiz canlı grup kursları oluşturabilmesi de mümkündür. Ücretli canlı kurs gruplarına ilişkin belirlenen ücret tek seferlik olup bir paket niteliği taşımamaktadır. Ayrıca, ücretli canlı kurs gruplarının başka paketlerle birleştirilebilmesi de mümkün değildir.

5.    KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Kullanıcı, MENTOROZELDERS.COM üzerinden satın aldığı video ders’i gerçekleştirmek istediğinde Eğitmen Sözleşmesi’nde anlaşılan video ders başı birim tutarın MENTOROZELDERS.COM tarafından Kullanıcı’nın satına aldığı paket derslerinden düşüleceği ve ilgili yapılan derslerin ödeme olarak Eğitmen’e aktarılacağını kabul eder. Kullanıcı, tercih ettiği kredi saat paketlerine bağlı olarak, paketinin bitiş tarihinde, belirlenen zaman aralığında kullanılmayan paket tutarının yine Kullanıcı’nın hesabından alınacağını kabul eder.
5.2. Kullanıcı, belirlenmiş video ders başlangıç saatinden 60 dakika öncesine kadar tarih ve saat değişikliği talep edebilir. Eğitmen bu talebi belirlenmiş video ders başlangıç saatinden 30 dakika öncesine kadar onaylarsa, ders yeni anlaşılan tarih ve saate otomatik ve ücretsiz bir şekilde aktarılmış olur. Her Eğitmen’in ders saati değişikliği talebinin yapılabileceği en geç zaman konusunda Kullanıcı ile anlaşmakta özgür olduğu dikkate alınmalıdır. MENTOROZELDERS.COM tarafından konulan limit, dersin önceden belirlenen başlangıcından 30 dakikayı öncedir. Yukarıda belirtilen düzenlemelere uymayan iptal ve değişiklik durumlarında ve Kullanıcı’nın katılım göstermediği durumlarda MENTOROZELDERS.COM bir video ders birim kredisini Eğitmen adına ve hesabına Kullanıcı’nın paket kredilerinden alma hakkını saklı tutar.
5.3. Kullanıcı, kendisine MENTOROZELDERS.COM tarafından gönderilen erişim verilerini gizli tutmakla yükümlüdür.

6.    EĞİTMENLER’LE İLGİLİ BİLGİLER

6.1. Eğitmenler kayıt sırasında hangi alanlarda (örn.: okul dersleri) video ders sunmak istediklerini belirtirler. MENTOROZELDERS.COM Eğitmenler’in bu alanlardaki uzmanlığını ve yetkinliğini kontrol veya teyit etmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcılar’dan MENTOROZELDERS.COM’a benzer bir alanda video ders talebi ulaşırsa, MENTOROZELDERS.COM bir Eğitmen’e bunu iletebilir, ancak bildirme yükümlülüğü yoktur. Ayrıca Eğitmen’in de bu video ders taleplerine yanıt verme yükümlülüğü yoktur.
6.2. Kullanıcı, belirli bir Eğitmen’e yönlendirilme hakkına sahip değildir.
6.3. Eğitmenler ve MENTOROZELDERS.COM arasında hiçbir istihdam, serbest hizmet veya ortaklık ilişkisi bulunmamaktadır. Eğitmenler MENTOROZELDERS.COM’un talimatları ile bağlı değildir ve video ders düzenlemesinde de bağımsız bir şekilde hareket ederler. Ayrıca yasal işlemlerde MENTOROZELDERS.COM’u temsil etme yetkileri de yoktur.

7.    SİTENİN KULLANIMI

7.1. MENTOROZELDERS.COM temelde 7 gün 24 saat kullanıma hazır tutar. Ancak teknolojinin mevcut durumu ile hatasız çalışan bir yazılım garanti edebilecek hiçbir yöntem yoktur. Bu nedenle MENTOROZELDERS.COM, yazılımın tamamen hatasız olduğunu ve hiçbir kesilmenin yaşanmayacağını garanti etmez. Ayrıca site, teknik bakım çalışmaları nedeniyle de geçici olarak kullanıma kapanabilir. Planlanmış teknik bakımlar MENTOROZELDERS.COM tarafından sitede önceden duyurulur. Ancak MENTOROZELDERS.COM güncellemeler hakkında sitede duyuru yapmakla yükümlü değildir.
7.2. Site ve dayandığı yazılım telif hakkı ile korunmaktadır. MENTOROZELDERS.COM tarafından önceden verilmiş bir yazılı izin olmaksızın yazılım, sağlanan kullanım hakkı kapsamı dışında kullanılamaz ve değiştirilemez. Benzer şekilde, Site’nin tasarımı ve özellikle de Site’de paylaşılan içerik (örn.: veri tabanları, fotoğraflar, resimler, logolar, videolar, metinler, grafikler vb.) telif hakkı veya fikri mülkiyetin korunması hakkında kanunlar kapsamında korunmaktadır ve açıkça aksi belirtilmemişse MENTOROZELDERS.COM’a aittir.
7.3. MENTOROZELDERS.COM Site’yi etkileşime açık hale getirebilir. Bu, Kullanıcı ve Eğitmen’in birbirlerini değerlendirebilmelerini ve video derslere ilişkin kendi yorum ve değerlendirmelerini yapabilmelerini sağlar. MENTOROZELDERS.COM, bu yorumların asılsız veya yanıltıcı olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yorumlarında doğru bilgilere yer vereceğini ve işbu Kayıt Kuralları ile yasal hükümlere uyacağını taahhüt etmektedir. Kullanıcılar kişisel verileri ancak ilgili kişinin açık rızası alındığı takdirde işleyebilir.
7.4. MENTOROZELDERS.COM, özellikle yasadışı içerikliler olmak üzere, yorumları veya diğer içerikleri silme hakkını saklı tutar.
7.5. Kullanıcı, (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte) özellikle aşağıda belirtilen içeriklerin Site’de dağıtımının yasak olduğunu açıkça kabul ve beyan eder: ırkçı, pornografik, müstehcen, aşağılayıcı, kaba, şiddet içeren veya şiddeti önemsizleştiren ve ahlaka aykırı içerikler; diğer Kullanıcılar’a, Eğitmenler’e veya 3. şahıslara karşı aşağılayıcı, incitici yorum veya tehditler; çocukların veya gençlerin büyüme veya gelişmelerine zarar verecek veya tehdit oluşturacak veya insan onurunu ya da yasalarla korunmuş diğer çıkarları ihlal eden içerikler; başkalarını suç teşkil eden veya başka türlü ahlak dışı eylemlerde bulunmaya teşvik edebilecek içerikler; başka bir Kullanıcı tarafından sağlanan veya Eğitmen’in kullanma hakkı olmayan tüm içerikler; virüs gibi güvenlik riski oluşturabilecek türde içerikler; Kullanıcılar’a, Eğitmenler’e veya 3. şahıslara istenmeyen reklam e postaları, junk e-postalar, “email bomb” türünde istenmeyen mesajlar vb. veya satış amaçlı 3. şahıslara ait bağlantı gönderimi.
7.6. Kullanıcı, MENTOROZELDERS.COM’a, Site’de yayınlanan değerlendirmeleri, fotoğrafları, grafikleri, metinleri, sesli mesajları ve videoları Site’de hazır bulundurmak ve reklam amacıyla kullanmak, işlemek, düzenlemek ve çoğaltmak için karşılıksız, münhasır olmayan , sürekli ve kısıtlamasız bir kullanım hakkı vermektedir.
7.7. Site’ye ilişkin olarak veya Site üzerinde data analizi araçlarının kullanılması yasaktır.
7.8. MENTOROZELDERS.COM Site’de sunulan hizmetleri hiçbir sebep göstermeden kısıtlama veya tamamen askıya ama hakkını her zaman saklı tutar. Hizmetlerdeki önemli değişiklik ve kısıtlamalar Site’de önceden duyurulur.
7.9. Sunulan hizmetlerin kısıtlanması veya askıya alınması bu Hizmet Sözleşmesi’nde değişikliğe sebep olmaz.

8.    GARANTİ, EĞİTMEN SÖZLEŞMESİ İPTALİ

8.1. Kullanıcı ve Eğitmen arasındaki ilişkide kanundan kaynaklanan yükümlülükler geçerli olacaktır.
8.2. Eğitmen, Eğitmen Sözleşmesi’nin tamamını veya bir kısmını (örn.: tek bir video ders) yerine getirmez veya yetersiz bir şekilde yerine getirirse (örn.: derse katılmamak, derse geç katılım, mesleki yetersizlik, kullanıcıya uygunsuz davranış) Kullanıcı (destek@mentorpeer.com) adresine sebebini belirterek şikayette bulunabilir. Bu durumda MENTOROZELDERS.COM video dersin niteliğini kontrol eder ve Kullanıcı ile Eğitmen arasında aracılık etmeye çalışır. Kullanıcı ve Eğitmen, MENTOROZELDERS.COM’un her türlü kredi iadesi talebini gerçekleştirme ve miktarına karar verme yetkisini haiz olduğunu kabul ve beyan etmektedirler. MENTOROZELDERS.COM Kullanıcı’nın talebini haklı bulması halinde, Kullanıcı’nın satın aldığı ders paketine bir derslik kredi tanımlar.

8.3 Bir Eğitmen tarafından ciddi bir ihlal gerçekleştirilmesi veya Eğitmen Sözleşmesi’nin yerine getirilmemesi durumunda, Kullanıcı’nın talebi üzerine, Kullanıcı için alternatif bir Eğitmen bulunmaya çalışılır. Alternatif bir Eğitmen bulunursa, önceki Eğitmen Sözleşmesi değiştirilen Eğitmen’e aktarılır ve satın alınan ders paketi içerisinde henüz kullanılmamış dersler, başlangıçta kararlaştırılan koşullarda (açık birimler / kararlaştırılan zaman dilimi) alternatif Eğitmen ile yapılacak video dersler için kullanılabilir. Makul bir süre içinde alternatif Eğitmen bulunamazsa, madde 11.9 uyarınca Eğitmen Sözleşmesi’ni olağanüstü feshetme hakkı kullanılabilir.

9.    TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1 Kullanıcıların, MENTOROZELDERS.COM’nin hizmet ve özelliklerinden yararlanabilmeleri için MENTOROZELDERS.COM web sitesini kullanarak kendilerinden alınacak verileri ve anlaşmalı uygulama kullanımındaki izinleri içeren bilgilendirmeleri ve işbu MENTOROZELDERS.COM Kullanım Koşulları’nı kabul etmeleri gerekir.

9.2 Kullanıcı, MENTOROZELDERS.COM bünyesindeki içeriklerden yalnızca eğitim almak amaçlı olarak görüntüleme şeklinde yararlanacağını, herhangi bir ticari kullanım, yeniden satma, yasa dışı indirme, kopyalama veya devir ilişkisinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. işbu lisans hakkı ve lisansın kullanımının sınırlandırılması ile engellenmesi hakları, yalnız ve münferiden MENTOROZELDERS.COM’ye aittir. 

9.3 MENTOROZELDERS.COM, Eğitmen’in Kullanıcı’ya karşı Eğitmen Sözleşmesi kapsamındaki ve diğer yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sorumlu değildir. MENTOROZELDERS.COM özellikle Eğitmen’in ulaşılabilirliğinden veya Eğitmen Sözleşmesi’nin uygulanmasıyla bağlantılı olarak Kullanıcı’nın uğrayabileceği zararlardan sorumlu değildir. Video ders kredilerinin iadesine ilişkin taleplerde Kullanıcı madde 8.2’ye uygun hareket etmelidir. Paket içerisindeki ders iadesi dışındaki her türlü talep ve iddialar doğrudan Eğitmen’e yöneltilmelidir.

9.4 MENTOROZELDERS.COM, Kullanıcı veya Eğitmen tarafından yapılan ders sürecinde ve ders dışı iletişimlerinde sunulan içeriklerden veya siteden yönlendirilen web sitelerinin sunduğu içeriklerden sorumlu değildir. Yasadışı, yanlış veya eksik içerikler, ve özellikle bu bilgilerin kullanılması veya kullanılmamasından doğan zararlardan yalnızca ilgili web sitelerinin sağlayıcıları sorumludur. Bu bağlamda Kullanıcı, diğer Kullanıcılar’ın ve Eğitmenler’in içeriklerini eleştirel bir şekilde incelemekten ve değerlendirmekten kendisi sorumludur.

9.5 Kullanıcı, hizmet sırasında gerçekleşen her türlü iletişim, data ve haberleşme giderlerinden sorumludur. MENTOROZELDERS.COM tarafından bu ücretler hiçbir bir durumda karşılanmamaktadır.

9.6 KULLANICI, MENTOROZELDERS.COM’a form doldururken verdiği verilerin doğru olduğunu, bu verilerde herhangi bir değişiklik olması halinde güncelleme yapacağını, bu verilerin güncellenmemesi ya da yanlış veri verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan ve/veya Kullanıcı’nın o güne kadar edindiği hakların sona ermesinden MENTOROZELDERS.COM’nin sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.

9.7 Kullanıcılar, kendilerine sağlanacak soyut ya da somut her türlü faydayı hiçbir şekilde paraya dönüştüremez, satamaz ve devredemezler. Böyle bir durumun tespitinde, sağlanan fayda derhal iptal edilecek ve dilerse MENTOROZELDERS.COM üyeliği derhal askıya alabilecek ya da feshedebilecektir.

9.8 MENTOROZELDERS.COM’nin şartları işletici Firma tarafından değiştirebilir ve durdurabilir.

9.9 MENTOROZELDERS.COM’dan alınan hizmet Kullanıcı’ya mahsustur, üçüncü kişilere kullandırılamaz, devredilemez, para ile satılamaz ve karşılığında nakit para talep edilemez.

9.10 Kullanıcı, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Site’nin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini, aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve MENTOROZELDERS.COMM’in uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.

9.11 Kullanıcı, MENTOROZELDERS.COM’da form doldurarak reşit olduğunu ve sunulan hizmetleri satın alabilecek yaşta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.12 Kullanıcı’nın vefat etmesi veya fiilen MENTOROZELDERS.COM’yi kullanımının mümkün olmaması durumunda ve/veya MENTOROZELDERS.COM’nin kanunen feshedilmesi veya tasfiyesi halinde ve/veya sonlandırması halinde, işbu Kullanım Koşulları kendiliğinden sona erecektir.
 

10. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

MENTOROZELDERS.COM, Kullanıcıları’nın kişisel verilerini, işbu KULLANICI SÖZLEŞMESİ’ne istinaden işlemektedir. Bu sözleşme ilişkisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz ve bu verileriniz üzerindeki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için “KVKK Aydınlatma Metni” ile “Çerez Politikası”’nı inceleyebilir ve destek@Mentorozelders.com adresine elektronik posta göndererek KVKK madde 11’de belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

11.   KULLANICININ CAYMA HAKKI (EĞİTMEN SÖZLEŞMESİ)

11.1. Kullanıcı, Eğitmen ile akdettiği Eğitmen Sözleşmesi kapsamında, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca cayma hakkına sahiptir.
11.2. Kullanıcı, hiçbir sebep göstermeden sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
11.3. Cayma süresi sözeşmenin imzalandığı günden itibaren 14 gündür.
11.4. Cayma hakkını kullanabilmek için Kullanıcı’nın açık bir dille sözleşmeden caydığını bildirmesi gerekir. Kullanıcı açık beyanını e-posta ile destek@mentorpeer.com’a veya posta ile. Kullanıcı’nın bu şekilde cayma hakkını kullanması halinde, MENTOROZELDERS.COM Kullanıcı’ya bu iptalin ulaştığına dair bir onay gönderecektir.
11.5. Cayma süresinin geçerliliği için Kullanıcı’nın bu süre sona ermeden önce cayma hakkını kullandığına dair bildirimi göndermesi yeterlidir.
11.6. Cayma sonucunda: Kullanıcı Eğitmen Sözleşmesi’nden caydığında, video ders almak için alınan kredilerin ödemeleri derhal ve sözleşme iptal bildiriminin ulaşmasından en geç 14 gün içinde iade edilir. Bu para iadesi için Kullanıcı’nın söz konusu paketi satın alırken kullandığı ödeme yöntemini kullanılır.
11.7. Cayma hakkına istisna oluşturan durum: İlk video dersin 14 günlük cayma süresi içerisinde kararlaştırılması veya gerçekleşmeşi halinde cayma hakkı uygulanamaz. Kullanıcının video ders kredisinden yararlanmaması veya kararlaştırılan video derse katılmaması durumunda da cayma hakkı kullanılamaz.
11.8. Tüm bildirimler şu adreslere gönderilebilir: NEC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AŞ. 
KAZLIÇEŞME MAH. 245. SK. NO: 5 ZEYTİNBURNU/ İSTANBUL veya eposta olarak (destek@mentorpeer.com)
11.9. Eğitmen Sözleşmesi’nin akdedildiği günden itibaren 14 günlük cayma süresi dolduktan sonra Kullanıcı, Eğitmen Sözleşmesi’ni iptal edemez ve video ders paketleri için harcanan tutarı geri talep edemez. Eğitmen Sözleşmesi’nin olağanüstü fesih hakkı saklıdır. Böyle bir olağanüstü fesih durumunda Kullanıcı kullanılmamış kredilerin tutarını geri talep edebilir.

 

12.  DİĞER HÜKÜMLER

12.1 KULLANICI, MENTOROZELDERS.COM’nin Hizmetler’inden faydalanırken ve Hizmetler’le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu MENTOROZELDERS.COM Kullanım Koşulları’nda yer alan tüm şartlara, MENTOROZELDERS.COM’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI’nın, MENTOROZELDERS.COM dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

12.2 KULLANICI, MENTOROZELDERS.COM’da sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Cep telefonu v.b.) güvenliği, saklanması gibi hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden, MENTOROZELDERS.COM’nin doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmadığını kabul eder.

12.3 Kullanıcı, MENTOROZELDERS.COM tarafından hizmetin etkin şekilde sunulabilmesi amacıyla, sistemde kayıtlı isim, soyadı, cep telefonu, e-mail adresi ve eğitimle ilgili bilgilerinin, hizmetleri sağlayan Eğitimciler ile paylaşacağını kabul eder. MENTOROZELDERS.COM, Kullanıcılar ve Eğitimciler arasında, anılan verilerin paylaşımından dolayı yaşanabilecek uyuşmazlıklarda taraf ve bu uyuşmazlıklardan mesul değildir.

12.4 MENTOROZELDERS.COM, Hizmetlerinin kullanılması ile oluşacak verilerin tüm fikri haklarına sahiptir.

12.5 MENTOROZELDERS.COM, Kullanıcı tarafından kendisine sağlanan söz konusu bilgilerle, Kullanıcı’nın bilgilerini açıklamadan rapor düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle paylaşabilir. Bu işlemler Gizlilik ve İletişim İzni hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

12.6 Kullanıcı, MENTOROZELDERS.COM’den yararlandığı sırada, ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, MENTOROZELDERS.COM ortamına eklediği, yorumların ve dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun 5651 Sayılı Kanun uyarınca kendisine ait olduğunu ve Eğitimci ile Kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, MENTOROZELDERS.COM’nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, MENTOROZELDERS.COM’nin bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp yayımlamamakta, sonradan silmekte serbest olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.7 Kullanıcı; tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip mesaj veya yorum göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.8 MENTOROZELDERS.COM, Eğitimciler’in sağladığı içerikten sorumlu değildir.

12.9 MENTOROZELDERS.COM, işbu MENTOROZELDERS.COM Kullanım Koşulları’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni kullanım koşullarının MENTOROZELDERS.COM sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu MENTOROZELDERS.COM Kullanım Koşulları’ndaki değişikliklerden haberdar olmak Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

12.10 İşbu MENTOROZELDERS.COM Kullanım Koşulları’nın ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta, MENTOROZELDERS.COM’de saklanan veriler ile Kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

12.11 Kullanıcı, Site üzerinden satın alacağı ders paketlerinde ve hizmetlerde, programın tamamlanmasına kadar olan süreçte anlaşmalı olunan eğitmen ile arasında meydana gelebilecek her türlü kişisel etkileşimden kendisinin sorumlu olduğunu, MENTOROZELDERS.COM’nin sorumluluğunun eğitim programının tamamlanmasını takip etmekle sınırlı olduğunu, bunun dışında anlaşmalı olunan danışman ile yaşanabilecek kişisel anlaşmazlık, uyuşmazlık ya da benzeri olumsuz durumlardan MENTOROZELDERS.COM’nin sorumlu olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.12 Kullanıcı, Site üzerinden satın alacağı eğitim programını iptal etmek istemesi halinde bu talebini web sitesinde yer alan iade adımlarını takip ederek yapması gerektiğini, aksi takdirde satın almış olduğu eğitim programı ücretinin kendisine iade edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satın alma işleminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde iptal talebinin bildirilmesi halinde ise eğitim programı ücreti Kullanıcı’ya iade edilecektir.

12.13 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması durumu Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması ve Kullanıcı’nın satın almış olduğu özel ders programını izlemeye başlaması halinde bu durum Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili özel ders programına başlanması ile birlikte Kullanıcı cayma hakkını kullanamayacaktır.

13.  UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ 

İşbu MENTOROZELDERS.COM Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. MENTOROZELDERS.COM Kullanım Koşulları’nın ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

14. YÜRÜRLÜK

İşbu MENTOROZELDERS.COM Kullanım Koşulları, KULLANICI’nın site üzerinden talep formu doldurmasından ya da telefon ile talep oluşturmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.